Семенов, Л. С.

Семенов, Л. С. Путешествие Афанасия Никитина / Леонид Сергеевич Семенов; Академия наук СССР. – М. : Наука, 1980. – 144 с. – (Серия “История науки и техники”).