Селиванова, С. Д.

Селиванова, С. Д. Над пушкинскими рукописями / Светлана Даниловна Селиванова; Академия Наук СССР. – М. : Наука, 1980. – 127 с. – (Серия “Литературоведение и языкознание”)