Все о танце живота

Все о танце живота / авт.-сост. Ирина Валериевна Блохина. – Минск : Харвест, 2007. – 176 с. : ил.